Punt

REDACTIONEEL

Magazine Punt was het maandelijkse personeelsblad voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met een speelse toon en redelijk veel vrijheid in de opmaak, maar toch binnen de regels van de huisstijl van het Ministerie. Ontworpen bij Zabriski Media.

PUNT_magazine_Zeebonk_spreadPunt_binnenwerk_ZeebonkPUNT_magazine_Zeebonk_cover